Na počátku (v únoru roku 2005) se asi ani nedalo hovořit o plese. Tehdy vznikl v Křesťanské ZŠ a MŠ nápad elegantního rozloučení se žáky 9. třídy, kteří se chystali opustit školu, kde strávili významnou část svého života. V tamní tělocvičně byl uspořádán společenský taneční večer pro žáky, učitele a rodiče. Vzhledem k ohromnému ohlasu této akce u rodičů a přátel školy se v roce 2006 uskutečnil první oficiální ples. Jako vhodné místo bylo vybráno kulturní zařízení Koloseum v Pavlovicích. Organizaci plesu od počátku zajišťovalo občanské sdružení Amos, které při škole zajišťuje podobné akce nejen pro žáky z Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského.

Ples se stal od této doby každoroční školní událostí, na které se podíleli žáci, učitelé, dobrovolníci, rodiče a přátelé školy. V roce 2012 se do příprav zapojilo i Středisko volného času Narnie se svojí zájmovou činností. Před plesem jsou žáci 9. třídy připravováni na celou akci skrze klub Bonton, kde se učí základům etiky a podílejí se na přípravách. I díky tomuto komunitnímu pojetí se z plesu stala brzy jedinečná společenská událost s nezaměnitelnou rodinnou atmosférou.

Prakticky od počátku je s plesem spojen orchestr Ladislava Bareše, jenž je zárukou kvalitního hudebního doprovodu. Na plese vystupují účastníci zájmové činnosti SVČ Narnie včetně maminek dětí z taneční formace Mamma Mia. Ples se stal postupně i hojně navštěvovaný právě díky svému nekomerčnímu pojetí a proto byl v roce 2011 poprvé přesunut do nových prostor sálu Expo v Centru Babylon, kde se uskutečnily 4. ročníky. V roce 2015 se novým zázemím staly reprezentativní prostory v Clarionu Granhotelu Zlatý Lev a ples podruhé v historii zpestřil celovečerní bufet pro účastníky zdarma.

V roce 2018 proběhl Benefiční ples na podporu vzniku Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava v Chrastavě. Návštěvníci tedy měli vedle rozloučení se s devátou třídou možnost podpořit střední školu, o jejíž vznik Jednota bratrská už několik let usiluje. Rok 2019 přináší návrat ke komornějšímu způsobu završení společného úsilí žáků a vedoucích z klubu Bonton a vzniká tak Společenský večer, který se přesouvá zpět do prostor školy.

Pozvánka 2019

Ukázka fotografií

Go to top