Společenský večer 9. třídy je určen deváťákům a jejich nejbližším, především rodičům, a dále učitelům. Společenský večer je určitým završením společného úsilí deváťáků a vedoucích z klubu Bonton a představuje možnost ukázat, jakým společenským dovednostem se deváťáci naučili. Je to také příležitost vyjádřit vděčnost rodičům a učitelům. Cena vstupenky je 100 Kč a zahrnuje raut. Nápoje bude možné zakoupit na místě. Žáci 9. třídy mají vstupenky zdarma.

Prodej vstupenek pro rodiče bude probíhat přes žáky 9. třídy, kteří si vstupenky mohou koupit v Narnii od 4. - 15. 2. 2019 vždy po vyučování. Náhled uspořádání sálu mají žáci ve třídě na nástěnce.

Společenský večer proběhne v sále ZŠ J. A. Komenského dne 23. 2. 2019

Pozvánka 2019

Ukázka fotografií

Go to top